Informationsmöten 17 och 25 mars inställda på grund av Corona

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Informationsmötena som SL skulle haft i Vallentuna och Kårsta-Ekskogens bygdegård den 17 respektive 25 mars tillsammans med Vallentuna kommun och Arriva är inställda på grund av risken för smittspridning. På den här sidan presenterar vi all den information som skulle ha visats på informationsmötet.

De planerade trafikavstängninarna senareläggs

På grund av risk för smittspridning senareläggs alla trafikavstängningar på Roslagsbanan. Läs mer här.  

Alltid aktuell information på vår webbplats

På vår webbsida sll.se/roslagsbanan --> "Utbyggnad och säkerhet" hittar du alltid aktuell bygg- och störningsinformation. Vid de tillfällen vi inte hinner lägga upp information i tid skickar vi ut sms till alla som registrerat sitt mobilnummer. Här kan du registrera ditt mobilnummer. Vi använder sms-utskicken i de områden där vi bygger just nu. 

I vår kalender på webbplatsen får du snabb information om händelser i närtid. 

Du kan även anmäla dig till vårt nyhetsbrev samt läsa vårt senaste utskick

Nedan finns en sammanfattning av det vi skulle ha presenterat på informationsmötena 17 och 25 mars. Vill du se presentationen i sin helhet, klicka här

Avstängningen vid Rydbo station

På grund av rådande omständigheter stämmer inte längre alla tidsangivelser på vår webbplats. Vi uppdaterar dessa så fort vi vet när trafikavstängningen blir aktuell.  

Pågående och planerade arbeten Vallentuna - Kårsta 2020

Just nu arbetar SL:s entreprenör utanför spårområdet. När Kårstalinjen är avstängd kommer produktion ske längs sträckorna Täby kyrkby - Kragstalund, Vallentuna - Lindholmen och Frösunda - Ekskogen. 

Arbeten som ska vara helt färdiga till trafikavstängingen i april 2020 är:

 • Tillfällig bussvändslinga i Ormsta, för ersättningstrafiken
 • Byggvägar till järnvägen vid Vedalund, för att underlätta infart till arbetsområdet
 • Bodetablering i Lindholmen, som ska användas av SL:s personal och entreprenörer. Etableringen kommer att stå kvar och användas under trafikavstängningen 2021. 

Vallentuna station

Vid Vallentuna station byggs den södra järnvägskorsningen om till att bli en Z-formad chikan (sicksack fållor) för att öka säkerheten för gång- och cykeltrafik. Det innebär att du passerar ett spår i taget, där varje spår har separata bommar. 

Ormstaån

Ormsstaån som rinner mellan Vallentuna och Ormsta kommer att få en ny sträckning för att förbättra stabiliteten på Roslagsbanan. Arbeten kommer att utföras på tre olika platser. Utformningen av Ormstaån har utförts i samråd med Vallentuna kommun.

Ormsta station

Vid Ormsta station bygger SL om en järnvägskorsning för att separera gång- och cykeltrafik från biltrafiken. 20 meter av den befintliga perrongen rivs i norr och förlängs i söder för att få plats med denna säkerhetshöjande åtgärd. Vi bygger även en Z-formad chikan (sicksack fållor) för att öka säkerheten.

Exempel på chikanlösning

Exempel på en chikanlösning 

Lindholmen station

Vid Lindholmens station byggs järnvägskorsningen om för att separera gång- och cykeltrafik från biltrafik. Söder om Gårdsvägen bygger SL en ny sidoplattform för avstigande för att öka kapaciteten på Roslagsbanan.

Norr om Lindholmen station kommer vi att byta ut järnvägsbron över Edsbergsån.

Frösunda - Ekskogen

På sträckan mellan Frösunda och Ekskogen rustar vi upp banan för att kunna göra höghastighetstest med våra nya tåg. 

Vallentunadepån 

Depån som vi bygger i Molnby står snart färdig och redo att ta emot de nya tågen. Genom goda servicemöjligheter i depån kan vagnarna kontrolleras och åtgärdas direkt och snabbt vara tillbaka i trafiken.

Följ arbetet vid depån via vår webbkamera.

Miljö

SL bedriver kontinuerligt miljöarbete genom planering och produktion för att säkerställa att miljölagstiftning och övriga krav och målsättningar uppfylls. Vi bevakar och följer upp våra entreprenörer genom hela projektet. 

Miljöarbetet omfattar bland annat följande frågor:

 • Skydd av vegetation och vatten, samt främjande av biologisk mångfald
 • Hög återvinningsgrad av byggavfall 
 • Miljökrav på produkter och material
 • Krav på maskiner, bränslen och transporter.

Ersättningstrafik under Roslagsbanans avstängningar

Ersättningstrafik RB 2020

Grundavstängning Roslagsbanan 

 • 27B Lindholmen (varannan tur) – Ormsta – Vallentuna – Täby kyrkby.
  Huvudlinje och kör med anslutning till/från samtliga tåg vid Täby kyrkby.
  Bra att veta: Du byter mellan tåg och buss i Täby kyrkby där buss och
  tåg har passning och du undviker trafiken på E18 under ombyggnationen där.
 • 27A Lindholmen (varannan tur) – Ormsta – Vallentuna – Arningeleden
  – E18 – Danderyds sjukhus.
  Observera att restiden kan bli längre eftersom bussarna på E18 kör i de vanliga körfälten.
  Bra att veta: Direktbuss till Danderyds sjukhus vardagar mellan
  kl. 05.30 och kl. 21.00 och saxas med linje 608.
 • 27K Vallentuna – Ö Ormsta – Lindholmen – Ekskogen – Kårsta –
  Söderhalls trafikplats.
  Bra att veta: Bussarna går en gång i timmen och är planerade att passa med motorvägsbuss 639 eller 676 vid Söderhalls trafikplats.
 • 27T Lindholmen (varannan tur) – Ormsta – Vallentuna – Hagmovägen
  – Täby centrum. Går vardagar mellan kl. 05.00–21.00.
  Bra att veta: Buss för dig som går i skolan i Täby eller vill åka till Täby C där du också kan ta dig vidare med Österskärslinjen.
   

Alternativa resvägar om du ska till Sollentuna, Kista eller Upplands Väsby:
Buss 687 från Vallentuna till Sollentuna och Kista.
Buss 524 från Vallentuna till Upplands Väsby.
Buss 610 eller 27T och byte till buss 612, 684, 685 vid Täby kyrkby för
resor till Kista eller Upplands Väsby.

Var beredd på fler byten och längre restid än normalt.

Frågor och svar om avstängningen Vallentuna - Kårsta

Avstängt mellan Täby kyrkby och Kårsta:
5 april till och med 7 nov 2020 och från midsommar till början av oktober 2021.

Hela Roslagsbanan kommer att vara avstängd 10-14 april 2020 för underhållsarbeten.

När banan är avstängd kommer tågen inte att gå Norr om Täby kyrkby station upp till Kårsta. Sträckan Täby kyrkby – Kårsta ersätts med bussar.

Under våren 2020 ska en del förberedande arbeten utföras, bland annat byggs en bussvändslinga i Ormsta, en etablering i Lindholmen och byggvägar i Vedalund. Under första avstängningen, 2020, gör vi arbeten på sträckan Vallentuna-Lindholmen. Dessutom kommer vi att byta en bro över Edsbergsån norr om Lindholmen och på sträckan mellan Frösunda och Ekskogen ska vi göra profiländringar i spår och byta ut hela kontaktledningsanläggningen inklusive stolpar och fundament.

Mellan avstängningarna kommer eventuellt en del förberedande och återställningsarbeten att utföras.

Under avstängningen 2021 arbetar vi mellan Lindholmen och Kårsta. Vi bygger om signalsäkerhetssystemet, bygger en ny station i Frösunda och utför säkerhetshöjande åtgärder vid plankorsningar.

 

Markarbeten 2020 kommer att utföras av Rosenqvist Entreprenad. BEST-arbetena (Bana, El, Signal, Tele) på sträckan Vallentuna - Lindholmen utförs av Broby Spår AB. För arbetena 2021 kommer en ny upphandling att göras när det närmar sig.

 

Man får räkna med 10-15 minuters längre restid inklusive byte vid Täby kyrkby.

 

På samma ställe som vid tidigare avstängningar, nere vid stationen.

Tåg som ankommer till Lindholmen och tas ur trafik samt tomtåg som ska sättas i trafik eller köras till depå.

För det trafikupplägg med åtta tåg per timme och riktning, som RBU bygger för, räcker det med enkelspår på denna sträcka.

Det kommer byggas låga bullerskydd i närheten av stationerna Ormsta och Lindholmen.

Vid Vallentuna station förbättrar vi säkerheten vid den södra övergången och bygger en chikanlösning (zick-zack fållor), med separata bommar för varje spår med ljud- och ljusanläggningar. Vid Ormsta station gör vi gång- och cykelpassagen säkrare genom att separera den från övrig trafik. Här bygger vi en chikanlösning och varje spår får ljud-, ljus- och bomanläggningar. Vid Lindholmen separerar vi också GC-trafik från övrig trafik och förser korsningen med ljud-, ljus- och bomanläggning. Norr om Lindholmens station stängs två obevakade övergångar och ersätts av en ny mittemellan med ljud-, ljus- och bomanläggning. På sträckan mellan Lindholmen och Kårsta utför vi under 2021 säkerhetshöjande åtgärder vid riskfyllda plankorsningar.

 

 

 

En mindre ombyggnad av plattformen ska göras vid Molnby hållplats. I Vedalund bygger vi en anslutning till den nya tågdepån, Vallentunadepån, och ett mötesspår där två tåg kan mötas. Signalsystemet uppdateras för att banan ska få en mer säker och robust anläggning. Längs hela sträckan gör vi förstärkningsåtgärder i banan, där det behövs. Några broar över vattendrag kommer vi att byta ut. Nytt mötesspår och ny plattform byggs vid Frösunda station. En del mindre ombyggnader vid Kårsta station.

Vi bygger också en depå, Vallentunadepån, strax norr om Molnby station. Läs mer om den på sll.se/roslagsbanan - Vallentunadepån.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?