Landsbygd och skärgård

Stockholmsregionen är Sveriges tredje största landsbygdslän och ungefär 160 000 invånare bor utanför tätorterna. Möjligheten att leva, bo och försörja sig i alla delar av länet är en viktig del i Stockholmsregionens attraktionskraft.

Stockholms län är en storstadsregion med utpräglade landsbygds- och skärgårdsmiljöer och ett enorm utbud av service, upplevelser och natur. En av regionens största styrkor är just kopplingen mellan stad och land, där närheten mellan landsbygd, skärgård och stad gagnar alla.

Region Stockholm stärker möjligheterna att leva på landsbygden

Region Stockholm arbetar på olika sätt för att bidra till en levande skärgård och stärka möjligheterna att leva på landsbygden och i skärgården. Landsbygds- och skärgårdsfrågor är en viktig del av den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2050) och tillsammans med länets kommuner och aktörer har vi tagit fram en regional Landsbygds- och skärgårdsstrategi som tar hänsyn till landsbygdens och skärgårdens särskilda förutsättningar och behov.

Vi inom Region Stockholm stöttar det lokala näringslivet och olika verksamheter på landsbygden och i skärgården genom finansiellt stöd och riktade projekt och är huvudfinansiär för Skärgårdsstiftelsen. Region Stockholm ingår i det nordiska skärgårdssamarbetet och samordnar arbetet inom Skärgårdsrådet.

Skärgårdsstiftelsen (öppnas i nytt fönster)

Nordiska skärgårdssamarbetet (öppnas i nytt fönster)

Kontakta oss

Har du frågor? Hör av dig till oss.

Therese Strimell Flodqvist
Strateg
therese.strimell.flodqvist@regionstockholm.se

Tove Ellingsen
Strateg
tove.ellingsen@regionstockholm.se

  • Senast granskad: 23 januari 2024

Rekommenderad läsning