Projekt tillväxt och näringsliv

Inom näringslivsutvecklingen i Stockholms län pågår flera projekt, både på EU-nivå, nationellt och regionalt.

  • Senast granskad: 29 januari 2024