Regionledningskontoret

Regionledningskontorets pressbilder är fria att användas i print och på webben. Ange alltid fotografens namn vid publicering. Om ingen fotograf är angiven, använd Foto: Region Stockholm. För fler bilder, kontakta pressfunktionen via press@regionstockholm.se eller 08-123 131 48.

Emma Lennartsson

Regiondirektör

Fotograf: Jann Lipka

Katarina Holmgren

Ekonomidirektör

Fotograf: Anna Molander

Nicole Silverstolpe

Produktionsdirektör

Fotograf: Anna Molander

Ulrika Sundquist

HR-direktör

Fotograf: Anna Molander

Anton Västberg

Utvecklingsdirektör

Fotograf: Anna Molander

Anne Rundquist

Chefsjurist

Fotograf: Anna Molander

Carolina Pettersson

Hållbarhetsdirektör

Fotograf: Jann Lipka

Richard Sundbom

Administrativ direktör

Fotograf: Anna Molander

Hanna Brogren

Kommunikationsdirektör

Fotograf: Anna Molander

Susanne Bayard

IT-direktör

Fotograf: Jann Lipka

Mikael Ohrling

Direktör för egenägd vård

Fotograf: Yanan Li

Clara Hellner

Forskningsdirektör

Fotograf: Jann Lipka

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?