Regionråd

Regionrådens pressbilder är fria att användas i print och på webben. Ange alltid fotografens namn vid publicering. Om ingen fotograf är angiven, använd Foto: Region Stockholm. För fler bilder, kontakta pressfunktionen via press@regionstockholm.se eller 08-123 131 48.

Regionråd

Irene Svenonius (M)

Finansregionråd/Regional Chair for Finance

Fotograf: Anna Molander

Anna Starbrink (L)

Hälso- och sjukvårdsregionråd/Regional Chair for Healthcare

Fotograf: Anna Molander

Kristoffer Tamsons (M)

Trafikregionråd/Regional Chair for Transport

Fotograf: Anna Molander

Gustav Hemming (C)

Tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd/Regional Chair for Growth, Regional Planning and the Archipelago

Fotograf: Anna Molander

Désirée Pethrus (KD)

Vårdutvecklingsregionråd/Regional Chair for Healthcare Development

Fotograf: Anna Molander

Charlotte Broberg (M)

Fastighets- och serviceregionråd /Regional Chair for Property Management and Services

Fotograf: Anna Molander

Tomas Eriksson (MP)

Miljö- och kollektivtrafikregionråd /Regional Chair for Environment and Public Transport

Fotograf: Anna Molander

Tobias Nässén (M)

Vård- och valfrihetsregionråd /Regional Chair for Healthcare and Patient Choice

Fotograf: Anna Molander

Regionråd i opposition

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?