Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens pressbilder är fria att användas i print och på webben. Ange alltid fotografens namn vid publicering. Om ingen fotograf är angiven, använd Foto: Region Stockholm. För fler bilder, kontakta pressfunktionen via press@regionstockholm.se eller 08-123 131 48.

Anders Ahlsson

Hälso-och sjukvårdsdirektör

Fotograf: Anna Molander

Maria Rotzén Östlund

Smittskyddsläkare, chef Smittskydd Stockholm

Fotograf: Anna Molander

Johan Bratt

Chefläkare samt avdelningschef Patientsäkerhet och beredskap

Fotograf: Anna Molander

Elda Sparrelid

Chefläkare

Fotograf: Anna Molander

Patrik Söderberg

Chefläkare prehospital vård

Fotograf: Anna Molander

Magnus Thyberg

Avdelningschef Kunskapsutveckling

Fotograf: Anna Molander

Christoffer Bernsköld

Avdelningschef Närsjukvård

Fotograf: Jann Lipka

Eva Bring

Avdelningschef Specialiserad vård

Fotograf: Anna Molander

Lena Sharp

Avdelningschef Regionalt cancercentrum (RCC)

Fotograf: Jann Lipka

Linda Jakobsson

Tf Avdelningschef Digitalisering och IT

Fotograf: Jann Lipka

Tora Almquist

Avdelningschef Utbildning

Fotograf: Jann Lipka

Sara Pütsep

Avdelningschef Styrning och stöd, ekonomidirektör och biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör

Fotograf: Jann Lipka

Carl Lagerqvist

Presschef

Fotograf: Anna Molander

Hanna Ahonen

Kommunikationschef

Fotograf: Anna Molander

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?