Avtal, refinansiering och kostnader för NKS

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Nya Karolinska Solna, NKS, är en viktig del av Framtidsplanen för hälso- och sjukvården, som genomförs för att möta framtidens vårdbehov och fortsatt ge patienterna en god vård. Avtalet för NKS arbetades fram av NKS-förvaltningen med hjälp av externa experter och beslutet togs av ett enigt landstingsfullmäktige, som det då hette, i juni 2010. Avtalet löper fram till och med 2040. Byggnationen av NKS är genomförd inom den i avtalet fastställda kostnads- och tidsramen. Ett tilläggsavtal avseende refinansiering av NKS tecknades i juni.

Nuvarande regionstyrelsen, dåvarande landstingsstyrelsen beslutade 22 maj 2018 att ge dåvarande landstingsdirektören i uppdrag att teckna ett tilläggsavtal till OPS-avtalet för refinansiering av NKS. Ett sådant avtal är nu klart och bidrar till sänkta kostnadsbedömningar för NKS. I OPS-avtalet finns det en indexklausul som är kopplat till konsumentprisindex. Den innebär sänkta kostnader med cirka 2 miljarder kronor över avtalsperioden. 

Refinansieringen innebär sänkta kostnader som ger ytterligare cirka 2,1 miljarder i lägre kostnader. Refinansieringen innebär också en engångsamortering på 3 miljarder.

Så här såg kostnadsbedömningen ut när OPS-avtalet tecknades i juni 2010 samt de därefter tillkommande kostnaderna

  • Byggkostnad enligt OPS-avtalet: 14,5 miljarder kronor
  • Tilläggsavtal: 1,7 miljarder kronor
  • Övriga bygginvesteringar som inte ingår i OPS-avtalet: 2,3 miljarder kronor
  • Totalt för att bygga Nya Karolinska: 18,5 miljarder kronor
  • Tillkommer medicinteknik och annan teknisk utrustning: 4,3 miljarder kronor
  • Totala kostnader för att bygga och utrusta: 22,8 miljarder kronor- Totala kostnader för att bygga, utrusta och underhålla sjukhuset till 2040 enligt avtalets beräkningar: omkring 61 miljarder kronor

Förändringar i kostnadsbedömningen juni 2018

Indexklausul och refinansieringseffekter

  • Justering för indexklausul -2,0 miljarder
  • Refinansiering -2,1 miljarder
  • Tillkommer finansiella kostnader för engångsamortering
  • Totala kostnader för att bygga, utrusta och underhålla sjukhuset till 2040 efter justering för indexklausul och refinansiering beräknas till cirka 57 miljarder kronor.
Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?