Sjötrafikutskottet

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Ansvarar för skärgårds- och pendelbåtstrafik, tonnage (storlek och lastförmåga för fartyg), replipunktslyft (samlingspunkter), fraktbidrag och bryggmedel. Utskottet beslutar om trafikförändringar vid behov, upphandlingar, utredningar och trafikplikt för sjötrafiken samt andra frågor som berör sjötrafiken.

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar för sjötrafiksutskottet

Arkivet för äldre sammanträdeshandlingar

Äldre sammanträdeshandlingar för sjötrafikutskottet

Ledamöter

Ordinarie ledamöter

Kontakt

Registrator
Trafikförvaltningen
Telefon: 08-123 316 00
registrator.tf@regionstockholm.se

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?