Färdtjänstutskottet

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Färdtjänstutskottet ansvarar för färdtjänsten (särskilda persontransporter). Beslutar om upphandlingar och utredningar, följer upp avtal med entreprenörerna och samverkar med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och pensionärsorganisationerna.

Trafiknämndens färdtjänstutskott sammanträder flera gånger per år och är inte öppna för allmänheten. Dagordning till mötena läggs ut på webben ungefär tio dagar innan. Senast 14 dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar för färdtjänstutskottet

Arkivet för äldre sammanträdeshandlingar

Äldre sammanträdeshandlingar för färdtjänstutskottet samt tidigare färdtjänstnämnd

Ledamöter

Ordinarie ledamöter i färdtjänstutskottet ›
Ersättare i färdtjänstutskottet ›

Kontakt

Registrator
Trafikförvaltningen
Telefon: 08-123 316 00
registrator.tf@regionstockholm.se

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?