Tillväxt- och innovationsutskottet

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Tillväxt och innovationsutskottet ansvarar för den regionala tillväxtpolitiken och regionens eget arbete inom en mängd områden som innovation, forskning, näringsliv, regional kompetensförsörjning, arbetsmarknad, strukturfonder, Europasamarbete, flyg och regionala tillväxtmedel.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?