Sammanträdeshandlingar för Samverkansråd med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning