Sammanträde med regionstyrelsens samverkansråd och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning 2021