Regionstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Regionstyrelsen och de organisationer inom länet som företräder personer med funktionsnedsättning samverkar formellt genom ett samverkansråd.

Samverkansrådets huvuduppgifter är informationsutbyte, diskussion och samverkan i övergripande frågor, frågor om beredning och uppföljning av Region Stockholms program för funktionsnedsatta och principiella frågor om bidrag till de organisationer som representerar funktionsnedsatta.

Sammanträdeshandlingar 

Sammanträdeshandlingar 2022
Sammanträdeshandlingar 2021 › 

Arkivet för äldre sammanträdeshandlingar

Äldre sammanträdeshandlingar och protokoll 

Ledamöter

Ordinarie ledamöter för regionstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna

Ersättare

Och representanter för:

  • Funktionsrätt Stockholms län
  • Förbundet för ett samhälle utan rörlsehinder (Delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet, DHR)
  • Synskadades Riksförbund (SRF) Stockholms och Gotlands län.

Kontakt

Registrator
Regionledningskontoret
Telefon: 08-123 100 00
E-post: registrator.rlk@regionstockholm.se

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?