Regionstyrelsens pensionärsråd

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Regionstyrelsens pensionärsråd har informationsutbyte, dialog och samverkan med andra pensionärsorganisationer när det gäller övergripande frågor inom Region Stockholm.

Sammanträdeshandlingar

Regionstyrelsens pensionärsråd träffas ungefär tre gånger per halvår och är inte öppna för allmänheten. Dagordningen till mötena läggs ut på webben ungefär sju dagar innan. Inom fjorton dagar publiceras även protokollet.

Sammanträdeshandlingar för regionstyrelsens pensionärsråd

Arkivet för äldre sammanträdeshandlingar

Äldre sammanträdeshandlingar och protokoll 

Ledamöter

Ordinarie ledamöter regionstyrelsens pensionärsråd
Ersättare

Kontakt

Registrator
Regionledningskontoret
Telefon: 08-123 100 00
E-post: registrator.rlk@regionstockholm.se

Övrig samverkan med länets pensionärsorganisationer

Inriktningen är kontakt och dialog och att organisationerna ska ha möjlighet att komma in tidigt i Region Stockholms beslutsprocesser.

Hälso- och sjukvården och övriga förvaltningar och bolag inom Region Stockholm beslutar själva om formerna för samverkan.

I Regionsstyrelsens pensionärsråd är följande organisationer representerade:

  • Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
  • SPF Seniorerna
  • SKPF pensionärerna
  • Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG)
Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?