Personal och produktionsutskottet

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Utskottet ansvarar för arbetsgivarfrågor och strategisk kompetensförsörjning i regionens egna verksamheter. Ansvarar även för ägarstyrning, produktionsplanering och samordning mellan regionens egna hälso- och sjukvårdsverksamheter för att säkerställa att de uppnår regionfullmäktiges mål och ägardirektiv.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?