Infrastruktur- och regionplaneringsutskott

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Infrastruktur- och regionplaneringsutskottet ansvarar för regionala infrastrukturfrågor, länsplan och nationell plan, att ta fram en regional utvecklingsplan (RUFS) och att förbereda för ny huvudstadsförhandling. I uppdraget ingår att ta fram en regional analys för trafikslagen som ska ligga till grund för arbetet med de långsiktiga trafikprogrammen.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?