Arvodesberedningen

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar för arvodesberedningen 2023

Arkivet för äldre sammanträdeshandlingar

Äldre sammanträdeshandlingar för utskott och beredningar under regionstyrelsen

Ledamöter 

Ordinarie ledamöter i arvodesberedningen

Kontakt

Registrator
Regionledningskontoret
Telefon: 08-123 100 00
E-post: registrator.rlk@regionstockholm.se

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?