Regionfullmäktige

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Regionfullmäktige är Region Stockholms högsta beslutande organ som har det yttersta ansvaret för ekonomin och verksamhetens inriktning. Val till regionfullmäktige sker vart fjärde år, samtidigt som val till Sveriges riksdag och kommunfullmäktige i Stockholm.

Agenda
Talare

Arkiv
-

Sammanträdeshandlingar för regionfullmäktiges sammanträde den 12 september

Regionfullmäktige består av 149 ledamöter. Regionråden har föredragningsansvar för ärenden inom tilldelat ansvarsområde vid sammanträden i regionfullmäktige.

Sammanträdeshandlingar

Dagordning till regionfullmäktiges möten läggs ut på regionstockholm.se ungefär tio dagar före mötet. Inom fjorton dagar publiceras protokollet.

Sammanträdeshandlingar för regionfullmäktige

Arkivet för äldre sammanträdeshandlingar

Äldre sammanträdeshandlingar för regionfullmäktige

Följ fullmäktige

Regionfullmäktiges möten, som är ungefär åtta per år, är öppna för allmänheten och du som är intresserad av att följa debatten är välkommen att ta plats på åskådarläktaren i landstingshuset på Hantverkargatan 45, Kungsholmen. Du kan också följa mötena via webb-tv, antingen i direktsändning eller i efterhand. Regionfullmäktige direktsänds även i Stockholm närradio, 88,0 MHz.

Sändningar från regionfullmäktige 

Ledamöter 

Ordinarie ledamöter i regionfullmäktige ›
Ersättare i regionfullmäktige ›
Regionråd

Mandatfördelning 2022-2026

Ett mandat är detsamma som en plats i regionfullmäktige. Totalt finns 149 mandat och för att uppnå en majoritet krävs 75 mandat.

Partierna representerade i fullmäktige

 • Centerpartiet 9 mandat
 • Kristdemokraterna 10 mandat
 • Liberalerna 9 mandat
 • Miljöpartiet de gröna 6 mandat
 • Moderaterna 31 mandat
 • Socialdemokraterna 50 mandat
 • Sverigedemokraterna 16 mandat
 • Vänsterpartiet 18 mandat

Så här går ett sammanträde i regionfullmäktige till

Grafik som visar hur fullmäktigesammanträdet går till.Se förstoring av illustration

 1. Inledning och justering
  Antalet närvarande ledamöter räknas
  Protokolljusterare väljs, det vill säga de som godkänner att det som hänt vid sammanträdet är korrekt återgivet.
 2. Besvarande av interpellationer
  Skriftlig fråga som ställs av en ledamot till ett regionråd och besvaras skriftligt vid nästkommande sammanträde. Alla ledamöter kan delta i debatten.
 3. Besvarande av frågor
  Frågor och svar som ställs samma dag besvaras under frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00. Endast den som frågar och den som svarar deltar i diskussionen.
 4. Beslutsförhet, kungörelse och annonsering
  Ett visst antal ledamöter måste vara närvarande för att fullmäktige ska ha rätt att fatta beslut. Kallelse ska ha skickats ut och information om mötet publicerats.
 5. Anmälningsärende
  Ärende som lämnas till fullmäktige för kännedom.
 6. Beslutsärende
  Motion eller ärende som fullmäktige måste ta ställning till genom beslut, till exempel om nya tunnelbanevagnar, ny- och ombyggnationer på sjukhus eller avgifter inom sjukvården.
 7. Motion
  Skriftligt förslag från en eller flera ledamöter. Ett ja till en motion betyder att förslaget ska verkställas av Region Stockholm. Innan en motion tas upp för beslut ska den beredas (ta fram beslutsunderlag).
 8. Valärende
  Valberedningen lämnar förslag till fullmäktige om vilka personer som ska väljas eller nomineras till olika uppdrag.
 9. Anmälan av nytt ärende
  Nya motioner och interpellationer anmäls. Interpellationer behandlas vid nästkommande möte och motioner remitteras till regionstyrelsen för beredning.
Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?