Sammanträdeshandlingar för Folkhälso-och tandvårdsberedningen 2023