Folkhälso- och tandvårdsberedningen

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Bereder frågor under primärvårdsnämnden inom folkhälsa och tandvård. Bevakar och följer upp Region Stockholms övergripande folkhälsoarbete och arbetet med den regionala prioriteringen om minskade hälsoklyftor i den regionala utvecklingsplanen (RUFS). Bereder även beslut som rör avtal för den regionfinansierade tandvården.

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar för Folkhälso-och tandvårdsberedningen

Ledamöter

Ordinarie ledamöter i Folkhälso- och tandvårdsberedningen

Ersättare

Kontakt

Registrator
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Telefon: 08-123 132 00
E-post: registrator.hsf@regionstockholm.se

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?