Primärvårdsnämnden

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Nämnden ska revidera och utveckla primärvårdens avtal i linje med nationella riktlinjer. Nämnden styr även regionens folkhälsoarbete och den regionfinansierade tandvården.

De verksamheter som nämnden ska revidera och utveckla avtal för är: husläkarmottagningar, 1177 på telefon, läkarinsatser på SÄBO för äldre (primärvårdsnivå), BVC, vaccination, ungdomsmottagningar, primärvårdsrehabilitering, sexuell hälsa, synrehabilitering, hörselrehab och logopedi.

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar i primärvårdsnämnden

Arkivet för äldre sammanträdeshandlingar

Privärvårdsnämnden är en ny nämnd och har inga äldre sammanträdeshandlingar.

Underorgan till primärvårdsnämnden

Folkhälso- och tandvårdsberedningen

Ledamöter

Ordinarie ledamöter i primärvårdsnämnden

Ersättare

Kontakt

Registrator
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Telefon: 08-123 132 00
E-post: registrator.hsf@regionstockholm.se

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?