Landstingshuset i Stockholm AB

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB) är moderbolag som äger och förvaltar aktier i de aktiebolag som Region Stockholm använder för sin verksamhet. Bolagets ändamål är att styra, kontrollera, ha löpande uppsikt samt att finansiellt samordna de helägda dotterbolagen och dotterdotterbolagen på ett för Region Stockholm ändamålsenligt sätt. LISAB ägs i sin helhet av Region Stockholm.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?