Kulturnämndens sammanträde onsdag den 29 september 2021

Dag:
Onsdag den 29 september 2021
Tid:
16:00

Dagordning

 • 1.

  Beslut om dagordning

 • 2.

  Val av protokolljusterare

 • 3.

  Information från kulturförvaltningen. (Muntligt)

 • 4.

  Anmälningsärenden 2021

 • 5.

  Delårsrapport 2021

 • 6.

  Månadsrapport maj 2021

 • 7.

  Månadsrapport juli 2021

 • 8.

  Inspektion av informationshantering och arkiv hos Skärgårdsstiftelsen

 • 9.

  Remissvar - Stockholms stads strategi för nattklubbar och livescener, KS 2021/754

 • 10.

  Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2021

 • 11.

  Övrigt

 • 12.

  Nästa sammanträde