Krisledningsnämnden

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Nämnden ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i regionen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Utifrån den analysen ska nämnden för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. Regionråden är ordinarie ledamöter i regionens krisledningsnämnd.

I ett normaltillstånd är krisledningsnämnden inte i funktion. Det är ordföranden i nämnden som bedömer när en extraordinär händelse gör att nämnden behöver träda i funktion.

Ledamöter

Ordniarie ledamöter i krisledningsnämnden

Ersättare

Regionråd

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?