Klimat- och regionutvecklingsnämnden

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Klimat- och regionutvecklingsnämnden ansvarar för att följa upp, implementera och tillämpa den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2050). Nämnden ansvarar också för det regionala arbetet med klimat, miljö, energi, den regionala cykelplanen, bostäder, landsbygd, skärgård, Östersjöfrågor samt för övriga regionala utvecklingsfrågor som inte omfattas av regionstyrelsen. Klimat- och regionutvecklingsnämnden bestämmer även över regionala tillväxtmedel som är kopplade till nämndens områden.

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar för klimat- och regionutvecklingsnämnden för 2023 

Arkivet för äldre sammanträdeshandlingar

Klimat- och regionutvecklingsnämnden är en ny nämnd och har inga äldre sammanträdeshandlingar.

Ledamöter

Ordinarie ledamöter i klimat- och regionutvecklingsnämnden

Ersättare

Kontakt

Registrator

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?