Psykiatriutskottet

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Psykiatriutskottet ansvarar för psykiatrin och hela vårdkedjan för psykiska hälsan liksom för det förebyggande arbetet för psykisk hälsa. I uppdraget ingår även arbetet med kunskapsstyrning för en stärkt psykisk hälsa, liksom centrumbildningar och habilitering.

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar för psykiatriutskottet

Arkiv för äldre sammanträdeshandlingar

Äldre sammanträdeshandlingar från utskott och beredningar under Hälso- och sjukvärdsnämnden

Ledamöter

Ordinarie ledamöter i psykiatriutskottet
Ersättare

Kontakt

Registrator
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Telefon: 08-123 132 00
registrator.hsf@regionstockholm.se

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?