Avtalsutskottet

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Avtalsutskottet ansvarar för revidering och uppföljning av avtal som inte hanteras i psykiatriutskottet och primärvårdsnämnden.

Utskottet svarar också för utveckling av och förändringar i befintliga vårdval och kan lägga samman befintliga vårdval, förändra gränser dem emellan under förutsättning att det inte påtagligt påverkar det övriga sjukvårdssystemet. Utskottet svarar även för dialog med kommunerna för frågor som rör utskottets ansvarsområde.

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar för avtalsutskottet 2023

Arkivet för äldre sammanträdeshandlingar

Äldre sammanträdeshandlingar från utskott och beredningar under Hälso- och sjukvärdsnämnden

Ledamöter

Ordinarie ledamöter i avtalsutskottet
Ersättare

Kontakt

Registrator
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Telefon: 08-123 132 00
registrator.hsf@regionstockholm.se

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?