Fastighets- och servicenämnden

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Fastighets- och servicenämnden ansvarar för regiongemensamma servicefunktioner och regionens fastigheter (exklusive trafikfastigheter).

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?