Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Kommunalförbundet beställer sjukvård och omsorg åt Norrtäljeborna samt äger TioHundra AB.

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje har två medlemmar: Region Stockholm och Norrtälje kommun. Medlemmarna styr förbundet genom förbundsordningen som beslutats av respektive fullmäktige.

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar hittar du på Norrtälje kommuns webbplats

Ledamöter

Ordinarie ledamöter i Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

Ersättare

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?