Irene Svenonius (M)

Finansregionråd/Regional Chair for Finance

Telefon
08-123 437 22

Anna Starbrink (L)

Hälso- och sjukvårdsregionråd /Regional Chair for Healthcare

Kristoffer Tamsons (M)

Trafikregionråd/Regional Chair for Transport

Telefon
08-123 437 21

Tobias Nässén (M)

Vård- och valfrihetsregionråd /Regional Chair for Healthcare and Patient Choice

Désirée Pethrus (KD)

Vårdutvecklingsregionråd/Regional Chair for Healthcare Development

Charlotte Broberg (M)

Fastighets och serviceregionråd/Regional Chair for Property Management and Services

Gustav Hemming (C)

Tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd/Regional Chair for Growth, Regional Planning and the Archipelago

Tomas Eriksson (MP)

Miljö- och kollektivtrafikregionråd/Regional Chair for Environment and Public Transport

Mobiltelefon
073-668 16 74

Talla Alkurdi (S)

Oppositionsregionsråd

Jens Sjöström (S)

Oppositionsregionråd

Aida Hadzialic (S)

Oppositionsregionråd

Anna Sehlin (V)

Oppositionsregionsråd

Telefon
070-737 41 20

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?