Vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd ansvarar för att leda kunskapsstyrningsorganisationen inom Region Stockholms hälso- och sjukvård samt tandvård.

Vårdens kunskapasstyrningsnämnd ansvarar för vårdens kunskapsstyrning: nationella nivåstruktureringen av sjukvården, kunskapsstöd, vårdprogram, läkemedelsfrågor i patientperspektiv (introduktion, prioriteringar), frågor om vårdens prioriteringar, nationella cancerstrategin, regional cancerplan, minskad antibiotikaanvändning, läkemedelsstöd samt utvecklingen av Region Stockholms överrgripande patientstyrningsförmåga.

Dagordningar, handlingar och protokoll i vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Sammanträdeshandlingar år 2022
Sammanträdeshandlingar år 2021 › 
Sammanträdeshandlingar år 2020 › 
Sammanträdeshandlingar år 2019 › 

Förtroendevalda i vårdens kunskapstyrningsnämnd

Ordinarie ledamöter
Ersättare

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?