Trafiknämnden

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Trafiknämnden ansvarar för kollektivtrafiken på land och till sjöss i Stockholms län.

Nämnden har det övergripande ansvaret för planering och upphandling av trafiktjänster och följer upp verksamheten. Nämnden ska samverka med berörda kommuner och andra intressenter för att uppnå väl fungerande trafiklösningar i regionen. Till stöd för trafiknämnden finns trafikförvaltningen, ett sjötrafikutskott och två beredningar.

Dagordningar och handlingar i trafiknämnden

Trafiknämnden sammanträder ungefär tio gånger per år och mötena är inte öppna för allmänheten. Dagordningen till mötena läggs ut på sll.se ungefär tio dagar innan mötet. Senast 14 dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Sammanträdesdatum med dagordningar och handlingar samt protokoll hittar du via respektive årslista nedan.

Sammanträdeshandlingar år 2022
Sammanträdeshandlingar år 2021
Sammanträdeshandlingar år 2020
Sammanträdeshandlingar år 2019
Sammanträdeshandlingar år 2018
Sammanträdeshandlingar år 2017 

Dagordningar och handlingar före år 2017

Sammanträdeshandlingar i trafiknämnden före år 2017 hittar du i arkivet för sammanträdeshandlingar.

Förtroendevalda i trafiknämnden

Ordförande i nämnden är trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M), 1:e vice ordförande Tomas Eriksson (MP) och 2:e vice ordförande Jens Sjöström (S).
 

Underorgan i trafiknämnden

Läs mer om respektive underorgan i trafiknämnden via länkarna nedan.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?