Tillväxt- och regionplanenämnden

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Tillväxt- och regionplanenämnden ansvarar för den regionala utvecklingsplaneringen.

Nämnden har det övergripande ansvaret för den regionala utvecklingsplaneringen genom att ta fram och verka för genomförandet av den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS). Nämnden ska samverka med länets kommuner samt regionala och andra relevanta aktörer för att uppnå en hållbar regional utveckling.

I nämndens uppdrag ingår att ansvara för utvecklingen i landsbygden och skärgården, bland annat genom att ge bidrag till projekt och verksamhet inom Region Stockholms hållbarhets- och skärgårdsanslag. Nämnden ansvarar även för att koordinera Region Stockholms strategier för deltagande i EU:s strukturfondsprogram.

Dagordningar och handlingar i tillväxt- och regionplanenämnden

Tillväxt- och regionplanenämndens möten hålls cirka tio gånger per år och är inte öppna för allmänheten. Dagordning till mötena läggs ut på sll.se ungefär tio dagar innan mötet. Senast 14 dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Sammanträdesdagar med dagordningar och handlingar samt protokoll hittar du via respektive årslista nedan.

Sammanträdeshandlingar 2022
Sammanträdeshandlingar 2021
Sammanträdeshandlingar 2020
Sammanträdeshandlingar 2019
Sammanträdeshandlingar 2018
Sammanträdeshandlingar 2017

Tidigare dagordningar och handlingar

Sammanträdeshandlingar i politiska organ före år 2016 hittar du i arkivet för sammanträdeshandlingar.

Handlingar

Delegationsordning TRN
Sammanträdestider 2022

Underorgan i tillväxt- och regionplanenämnden

Beredningen för regional attraktionskraft
Klimatberedningen

Förtroendevalda i tillväxt- och regionplanenämnden

Ordförande i tillväxt- och regionplanenämnden är Gustav Hemming (C), 1:e vice ordförande är Leif Gripestam (M) och 2:e vice ordförande är Robert Johansson (S).

Ordinarie ledamöter i tillväxt- och regionplanenämnden ›
Ersättare i tillväxt- och regionplanenämnden ›

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?