Sammanträde i Samverkansnämnden Stockholm-Gotland den 8 juni

Dag:
Onsdag den 8 juni 2022
Tid:
13:00

Dagordning

 • 1.

  Upprop

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Godkännande av dagordning

 • 4.

  Föregående protokoll 2022-03-01

 • 5.

  Aktuell information från Region Stockholm och Region Gotland

Informationärenden

 • 6.

  Beredning av RPO mål och insatsplaner 2022-2023

 • 7.

  Samverkan inom sjukvårdsregionen i händelse av kris

 • 8.

  Lägesuppdatering angående journalsystem

 • 9.

  Rapport från QRC

 • 10.

  Rapport från RCC

 • 11.

  Rapport från kunskapsstyrning

 • 12.

  Övriga frågor