Regionstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Regionstyrelsen och de organisationer inom länet som företräder personer med funktionsnedsättning samverkar formellt genom ett samverkansråd.

Samverkansrådets huvuduppgifter är informationsutbyte, diskussion och samverkan i övergripande frågor, frågor om beredning och uppföljning av Region Stockholms program för funktionsnedsatta och principiella frågor om bidrag till de organisationer som representerar funktionsnedsatta.

Dagordningar och handlingar 

Sammanträdesdagar  med dagordningar och handlingar samt protokoll hittar du via respektive årslista nedan.

Sammanträdeshandlingar 2022
Sammanträdeshandlingar 2021 › 

Dagordningar och handlingar före år 2016

Förtroendevalda i samverkansråd med handikapporganisationerna

Samverkansrådet består av förtroendevalda från regionstyrelsen, en från varje parti:
Ordinarie ledamöter
Ersättare

Och representanter för:

  • Funktionsrätt Stockholms län
  • Förbundet för ett samhälle utan rörlsehinder (Delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet, DHR)
  • Synskadades Riksförbund (SRF) Stockholms och Gotlands län.
Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?