Produktionsutskottet

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Produktionsutskottet nominerar ledamöter till Region Stockholms hälso- och sjukvårdsproducerande nämnder och bolag.

  • Produktionsutskottet nominerar ledamöter till Region Stockholms hälso- och sjukvårdsproducerande nämnder och bolag. 
  • Utse ombud som företräder Region Stockholm vid bolagsstämmor i regionens hälso- och sjukvårdsproducerande bolag.
  • Beslutar om utredning inför investeringar i Regions Stockholms hälso- och sjukvårdsproducerande nämnder och bolag, i enlighet med investeringsstrategin.
  • Strategisk samordning mellan Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns sjukvårdsområde och Region Stockholms hälso- och sjukvårdsproducerande bolag i syfte att skapa än bättre förutsättningar för Regionens egna sjukvårdsproducerande nämnder och bolag att effektivt utföra sina uppdrag inom sjukvård, forskning och utbildning.
  • Särskilt följa upp måluppfyllelse avseende ekonomi och verksamhet effektivitet och produktivitet i Region Stockholms hälso- och sjukvårdsproducerande nämnder och bolag.

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar 2022
Sammanträdeshandlingar 2021


Förtroendevalda i Produktionsutskottet

Förtroendevalda i produktionsutskottet

Ersättare

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?