Miljö- och hållbarhetsberedningen

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Bevakar frågor som rör miljöarbetet inom den av Region Stockholm finansierade verksamheten såsom uppföljning och framtagande av Region Stockholms miljöprogram, energi- och klimatfrågor samt social hållbarhet inom Region Stockholms verksamheter.

Dagordningar, handlingar och protokoll 

Sammanträdeshandlingar år 2021

Förtroendevalda

Ordinarie ledamöter

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?