Länsplane- och samhällsplaneringsutskottet

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Länsplane- och samhällsplaneringsutskottet ska ta fram förslag till länsplanen för transportinfrastruktur. Utskottet ska också se till att länsplanen förankras och ger regional nytta genom övergripande analyser av regionala transport- och samhällsplaneringsbehov.

Dagordningar, handlingar och protokoll i Länsplane- och samhällsplaneringsutskottet

Sammanträdeshandlingar år 2022
Sammanträdeshandlingar år 2021

Förtroendevalda i Länsplane- och samhällsplaneringsutskottet

Ordinarie ledamöter
Ersättare

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?