Innovation- och utvecklingsutskottet

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Ansvarar för Region Stockholms arbete med e-hälsa, digitalisering och innovation.

Utskottet ansvarar också för internationella frågor kopplat till e-hälsa, digitalisering och innovation.

Fler ansvarsområden

  • Framtidens vårdinformationsmiljö
  • Digitala tjänster och medicinteknik
  • Informationsförvaltning och registerfrågor inklusive hantering och utlämning av patientdata och hälsodata
  • Informationssäkerhet som inte ligger på krisledningsnämnden. 
  • Bevakar frågor om vårdexport och regional digital infrastruktur.

Dagordningar, handlingar och protokoll i Innovations- och utvecklingsutskottet

Sammanträdesdagar med dagordningar och handlingar samt protokoll:

Sammanträdeshandlingar år 2022
Sammanträdeshandlingar år 2021

Underorgan i Innovations- och utvecklingsutskottet

Forskningsberedningen

Förtroendevalda i Innovations- och utvecklingsutskottet

Ordinarie ledamöter
Ersättare

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?