Arbets- och personalutskottet

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Arbets- och personalutskottet ansvarar för övergripande styrnings-, system- och strukturfrågor samt frågor om Region Stockholms ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat.

Utskottet ansvarar också för arbetsgivarfrågor och strategisk kompetensförsörjning i
Region Stockholms egna verksamheter, utredningsbeslut inför investeringar samt
ekonomisk månadsrapportering för Regionledningskontoret och Region Stockholm. 

Dagordningar och handlingar

Sammanträden 2022
Sammanträden 2021

Förtroendevalda 

Ordinarie ledamöter
Ersättare

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?