Följ regionfullmäktiges sammanträde via webb-tv

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Regionfullmäktige är Region Stockholms högsta beslutande organ som har det yttersta ansvaret för ekonomin och verksamhetens inriktning. Val till regionfullmäktige sker vart fjärde år, samtidigt som val till Sveriges riksdag och kommunfullmäktige i Stockholm.

Agenda
Talare

Arkiv
-

Regionfullmäktiges sammanträde 7 juni

Dagordning och sammanträdeshandlingar för regionfullmäktiges sammanträde 7 juni

Regionfullmäktiges möten, ungefär åtta per år, är öppna för allmänheten och du som är intresserad av att följa debatten är välkommen att ta plats på åskådarläktaren i landstingshuset på Hantverkargatan 45, Kungsholmen. Du kan också följa mötena via webb-tv, i direktsändning eller i efterhand.

Sändningar från regionfullmäktige 2021 och framåt

Regionfullmäktiges handlingar och datum för sammanträden 

Dagordning till regionfullmäktiges möten läggs ut på regionstockholm.se ungefär tio dagar före mötet. Dagen efter publiceras kort information om besluten. Inom fjorton dagar publiceras även protokollet.

Regionfullmäktiges sammanträden och handlingar 2022
Regionfullmäktiges sammanträden och handlingar 2021
Regionfullmäktiges sammanträden och handlingar 2020
Regionfullmäktiges sammanträden och handlingar 2019

Dagordningar och handlingar före 2019

Sammanträdeshandlingar 2018
Sammanträdeshandlingar 2017

Sammanträdeshandlingar i fullmäktige före år 2017 hittar du i arkivet för sammanträdeshandlingar.

Förtroendevalda i regionfullmäktige

Regionfullmäktige består av 149 ledamöter. Regionråden har föredragningsansvar för ärenden inom tilldelat ansvarsområde vid sammanträden i regionfullmäktige.

Ordinarie ledamöter i regionfullmäktige ›
Ersättare i regionfullmäktige ›
Regionråd

Mandatfördelningen 2018-2022

Moderaterna 34. Socialdemokraterna 40. Miljöpartiet 8. Liberalerna 12. Vänsterpartiet 16. Kristdemokraterna 12. Sverigedemokraterna 15. Centerpartiet 12.

Så här går ett sammanträde i regionfullmäktige till

Grafik som visar hur fullmäktigesammanträdet går till.Se förstoring av illustration

 1. Inledning och justering
  Antalet närvarande ledamöter räknas
  Protokolljusterare väljs, det vill säga de som godkänner att det som hänt vid sammanträdet är korrekt återgivet.
 2. Besvarande av interpellationer
  Skriftlig fråga som som ställs av en ledamot till ett regionråd och besvaras skriftligt vid nästkommande sammanträde. Alla ledamöter kan delta i debatten.
 3. Besvarande av frågor
  Frågor och svar som ställs samma dag besvaras under frågestund kl. 12-13. Endast den som frågar och den som svarar deltar i diskussionen.
 4. Beslutsförhet, kungörelse och annonsering
  Ett visst antal ledamöter måste vara närvarande för att fullmäktige ska ha rätt att fatta beslut. Kallelse ska ha skickats ut och information om mötet publicerats.
 5. Anmälningsärende
  Ärende som lämnas till fullmäktige för kännedom.
 6. Beslutsärende
  Motion eller ärende som fullmäktige måste ta ställning till genom beslut, till exempel om nya tunnelbanevagnar, ny- och ombyggnationer på sjukhus eller avgifter inom sjukvården.
 7. Motion
  Skriftligt förslag från en eller flera ledamöter. Ett ja till en motion betyder att förslaget ska verkställas av Region Stockholm. Innan en motion tas upp för beslut ska den beredas (ta fram beslutsunderlag).
 8. Valärende
  Valberedningen lämnar förslag till fullmäktige om vilka personer som ska väljas eller nomineras till olika uppdrag.
 9. Anmälan av nytt ärende
  Nya motioner och interpellationer anmäls. Interpellationer behandlas vid nästkommande möte och motioner remitteras till regionstyrelsen för beredning.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?