Patientnämnden sammanträde tisdagen den 25 januari

Dag:
Tisdag den 25 januari 2022
Tid:
10:00

Dagordning

Information

  • 4.

    Förvaltningschefen informerar

    * Kommunal hälso- och sjukvård - avtal, ärenden och samverkan * Kommunikation * Ny controller

Beslutsärenden

Anmälningsärenden