Patientnämnden sammanträde tisdagen den 27 september

Dag:
Tisdag den 27 september 2022
Tid:
14:00-16:00
Plats:
Lindhagensgatan 98, lokal Mårdsjön, plan 4
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Förvaltningschefen informerar

 • 4.

  Linnea Graf, processledare fördjupade uppföljningar

  Linnea Graf - Hur hälso- och sjukvårdsförvaltningen granskar vårdgivare och privat läkemedelsförskrivning?

 • 5.

  Nationella patientdagen den 16 september - "Etik och bemötande i vårdens vardag"

 • 6.

  Presentation av praktikant på patientnämndens förvaltning

Beslutsärenden

Anmälningsärenden