Patientnämnden

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Patientnämnden är vårdens fristående och opartiska instans dit patienter, anhöriga och personal kan vända sig när det uppstått problem i kontakterna med vården.

Till Patientnämndens förvaltning kan patienter, anhöriga och personal kostnadsfritt vända sig med frågor som rör all offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Här handläggs frågor som rör offentligt finansierad hälso- och sjukvård och tandvård, samt den kommunala hälso- och sjukvården och tandvård vid ett par privata tandvårdsföretag i Stockholms län.

Patientnämnden har även till uppgift att utse stödpersoner åt patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin eller är isolerade med stöd av smittskyddslagen.

Dagordningar och handlingar i patientnämnden

Patientnämnden sammanträder flera gånger per år och är inte öppna för allmänheten. Dagordning till mötena läggs ut på sll.se ungefär tio dagar innan mötet. Senast fjorton dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Sammanträdesdagar med dagordningar och handlingar samt protokoll hittar du via respektive årslista nedan.

Sammanträdeshandlingar år 2022

Sammanträdeshandlingar år 2021

Sammanträdeshandlingar år 2020

Sammanträdeshandlingar år 2019

Sammanträdeshandlingar år 2018

Sammanträdeshandlingar år 2017

Dagordningar och handlingar före år 2016

Sammanträdeshandlingar i patientnämnden före år 2016 hittar du i arkivet för sammanträdeshandlingar.

Förtroendevalda i patientnämnden

Ordinarie ledamöter i patientnämnden ›
Ersättare i patientnämnden ›

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?