Kulturnämndens sammanträde onsdag den 28 september 2022

Dag:
Onsdag den 28 september 2022
Tid:
16:00

Dagordning

 • 1.

  Beslut om dagordning

 • 2.

  Val av protokolljusterare

 • 3.

  Information från kulturförvaltningen

 • 4.

  Anmälningsärenden

 • 5.

  Delårsrapport 2022

 • 6.

  Månadsrapport maj

 • 7.

  Månadsrapport juli

 • 8.

  Inspektion av arkiv och informationshantering hos S:t Eriks ögonsjukhus AB

 • 9.

  Övrigt

 • 10.

  Nästa sammanträde