Kulturnämndens sammanträde onsdag den 14 december 2022

Dag:
Onsdag den 14 december 2022
Tid:
16:00
Plats:
Kulturförvaltningen

Dagordning

 • 1.

  Beslut om dagordning

 • 2.

  Val av protokolljusterare

 • 3.

  Information från kulturförvaltningen. (Muntligt)

 • 4.

  Anmälningsärenden

 • 5.

  Månadsrapport oktober 2022

 • 6.

  Stöd till Medicinhistoriska museets vänförening

 • 7.

  Uppdaterad bevarande- och gallringsplan för information inom forskningsverksamhet

 • 8.

  Konstnärlig gestaltning, Södersjukhuset, Intensivvårdsavdelning, Intensivvård personalutrymmen, utrymmen för anhöriga

 • 9.

  Inspektion av informationshantering och arkiv hos Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)

 • 10.

  Övrigt

 • 11.

  Nästa sammanträde