Kulturnämnden

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Kulturnämnden verkställer Region Stockholms kulturpolitik och svarar för satsningarna inom kulturområdet.

Kulturnämnden bidrar till att stimulera och utveckla länets kultur- och föreningsliv. Ett rikt kultur- och föreningsliv är viktiga tillväxtfaktorer som bidrar till att Stockholms län är en attraktiv region.

Dagordningar och handlingar i kulturnämnden

Kulturnämnden sammanträder ungefär åtta gånger per år och är inte öppna för allmänheten. Dagordning till mötena läggs ut på sll.se ungefär tio dagar innan mötet. Senast fjorton dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Dagordningar och handlingar samt protokoll hittar du via respektive årslista nedan.

Sammanträden år 2022
Sammanträden år 2021 
Sammanträden år 2020
Sammanträden år 2019

Sammanträden år 2018
Sammanträden år 2017

Dagordningar och handlingar före år 2016

Sammanträdeshandlingar i kulturnämnden före år 2016 hittar du i arkivet för sammanträdeshandlingar.

Förtroendevalda i kulturnämnden

Kulturnämnden består av totalt 18 ledamöter, 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. Ordförande i nämnden Cecilia Elving (L), 1:e vice ordförande Thomas Melin (MP) och 2:e vice ordförande Tara Twana (S).

Ordinarie ledamöter i kulturnämnden ›
Ersättare i kulturnämnden ›

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?