Klimat- och hållbarhetsnämnden

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Klimat- och hållbarhetsnämnden ansvarar för att leda, stödja och samordna Region Stockholms strategiska och långsiktiga hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsarbetet inkluderar ansvar för frågor gällande miljö, klimat och social hållbarhet samt ansvar för regionalt klimatarbete genom klimatfärdplanen.

Genom samverkan med kommuner, näringsliv och organisationer bidrar nämnden till Stockholmsregionens klimatarbete.

I nämndens uppdrag ingår även att stödja Region Stockholms arbete med frågor inom social hållbarhet och mot diskriminering, arbete med att stärka barns och ungas rättigheter enligt barnkonventionen samt frågor om nationella minoriteter och rätten att använda minoritetsspråk.

Dagordningar och handlingar i klimat- och hållbarhetsnämnden

Sammanträdesdagar med dagordningar och handlingar samt protokoll hittar du via listan nedan. Nämnden är ny sedan 1 juli 2021, första sammanträdet är 1 september.

Sammanträdeshandlingar 2022
Sammanträdeshandlingar 2021

Klimat- och hållberhetsnämndens möten hålls cirka tio gånger per år och är inte öppna för allmänheten. Dagordning till mötena läggs ut på sll.se ungefär tio dagar innan mötet. Senast 14 dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Förtroendevalda i klimat- och hållbarhetsnämnden

Ordförande i klimat- och hållbarhetsnämnden är Malin Fijen Pacsay (MP), 1:e vice ordförande är Annette Hultåker (KD) och 2:e vice ordförande är Jamal El Mourabit (S).

Ordinarie ledamöter i klimat- och hållbarhetsnämnden

Ersättare i klimat- och hållbarhetsnämnden

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?