Sammanträde med tandvårdsberedningen måndagen den 5 december 2022

Dag:
Måndag den 5 december 2022
Tid:
16:00

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Upprop och val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

Informationsärenden

 • 4.

  Karolinska Institutets nya prefekt berättar om sina tankar om tandvården och framtiden

 • 5.

  Våldets effekter på tandhälsan

 • 6.

  Förvaltningen informerar

 • 7.

  Övriga frågor