Sammanträde med tandvårdsberedningen onsdagen den 18 maj 2022

Dag:
Onsdag den 18 maj 2022
Tid:
16:00

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Upprop och val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

Informationsärende

 • 4.

  Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) – rapport tandvårdsstöd till vuxna mm

Beredningsärenden

 • 5.

  Tilläggsavtal för uppsökande verksamhet avseende digital munvårdsutbildning

  HSN 2021-0888

 • 6.

  Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2021

  HSN 2022-0460

Informationsärenden

 • 7.

  Socialstyrelsen – tandvård till barn och unga

 • 8.

  Förvaltningen informerar

 • 9.

  Övriga frågor